Akxi.nl logo

VOOR KORFBALCLUBS
MET AMBITIE

AKXI.NL is de app voor uitgebreide wedstrijdstatistieken, analyses en inzicht in de ontwikkeling van je team en spelers.

De app voor uitgebreide wedstrijdstatistieken en analyses op jouw tablet. Akxi.nl
Korfbal icoon

Realtime statistieken

Analyse icoon

Analyses

Ontwikkeling icoon

Spelervolgsysteem

OVER AKXI.NL

De korfbalsport is aan het professionaliseren. Daar waar de topclubs de beschikbaarheid hebben over een compleet video- en analyseteam, is het voor overige clubs lastig om aan bruikbare data te komen. 

Met AKXI.NL helpen we deze clubs om op eenvoudige wijze uitgebreide wedstrijdstatistieken te verzamelen voor analyses tijdens en na de wedstrijd. Daarnaast zal AKXI.NL met behulp van een Spelervolgsysteem de technische commissie ondersteunen. 

AKXI.NL.nl is een web-based applicatie voor de coach, speler en technische commissie. AKXI.NL is te gebruiken op onder andere jouw tablet. Zo beschik je over meer data tijdens de wedstrijd, maar ook over meerdere wedstrijden én seizoenen heen.

OVER AKXI.NL

AKXI.NL.nl is een web-based applicatie voor de coach, speler en technische commissie. AKXI.NL is te gebruiken op onder andere jouw tablet. Zo beschik je over meer data tijdens de wedstrijd, maar ook over meerdere wedstrijden én seizoenen heen.

AKXI.NL IN DE PRAKTIJK

REALTIME COACHEN

Tijdens de wedstrijd direct kunnen beslissen met behulp van statistieken en data.

Een coach vraagt zich continu af; “waar zijn we beter of waar staan we onder druk”. 

AXKI.NL geeft informatie over rendement over laatste aanvallen, vergelijking tussen de vakken en spelers. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om door de aanvallen heen te scrollen om bepaalde fases te analyseren.

Een coach werkt dynamisch met AKXI.NL, want iets zien of een onderbuikgevoel zijn nu gekoppeld aan harde data.

Vervolgens heeft een coach zijn onderbouwing voor een andere strategie of wisselbeleid.

RENDEMENT

Inzichtelijk maken van prestaties, data analyseren en vergelijken.

Met eenvoudige invoer door eventueel een reservespeler, beschik je als coach, speler en technische commissie over veel gegevens.

Voor, tijdens en over meerdere wedstrijden én seizoenen heen.

Informatie over doelpogingen, rebounds, balverlies, kansen per aanval van eigen team en tegenstander.

ONTWIKKELING

Stellen van doelen, inzicht krijgen in persoonlijke voortgang, evalueren en bijsturen.

In het Spelervolgsysteem wordt alle communicatie met een speler centraal vastgelegd.

Gebeurtenissen, afspraken, doelstellingen en evaluaties worden op verschillende aspecten; korfbalinhoudelijk, medisch of sociaal, vastgelegd.

Het geeft houvast voor spelers, coaches en het technische kader om ontwikkeling te monitoren en bij te sturen.

TECHNISCH KADER

Inzicht in ontwikkeling van spelers en team per seizoen en over meerdere jaren heen.

AKXI.NL beschikt niet alleen over wedstrijddata maar beheert ook meerdere aspecten van een speler of team.

Het Spelervolgsysteem vormt een database waarin gebeurtenissen en afspraken door de jaren heen worden vastgelegd.

Korfbalinhoudelijk kunnen spelers en trainers hun doelstellingen en evaluaties beschrijven en monitoren.

De technische commissie volgt hiermee de ontwikkeling van zijn spelers, gekoppeld aan het rendement van de wedstrijden.

COMMUNICATIE

Vastleggen van gebeurtenissen, doelstelling, evaluaties en gesprekken met spelers.

Het Spelervolgsysteem is naast het monitoren van ontwikkeling ook een basis voor communicatie binnen de Staf.

Consulten, afspraken, behandeling door (para)medische ondersteuning kunnen opgenomen worden en is daarmee inzichtelijk voor de overige stafleden.

Het kan zeer uiteenlopend zijn wat er rondom een speler gebeurt, maar AKXI.NL zorgt er voor dat het voor alle betrokkenen inzichtelijk is.

REFLECTIE

Bekijken van prestaties over de wedstrijden heen. Terugblikken op doelstellingen.

Spelers zijn bezig met hun ontwikkeling en kunnen met behulp van AXKI.NL hun progressie monitoren.

INTERESSE?

Probeer AKXI.NL nu gratis!

Vraag een proeflicentie aan

Of neem contact op bij vragen